Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/2016
1.
НЕРЕШИВИ КОНФЛИКТ СА РЕАЛНОШЋУ КАО УЗРОК ТРАГИЧНОСТИ ЛИРСКИХ ЈУНАКА У КЊИГАМА ПОЕЗИЈЕ „НЕПРОСПАВАНЕ НОЋИ“ И „ПРОЗИРАЊА“ П. К. ЈАВОРОВА
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 13-30
2.
ИМАНЕНТНА ПОЕТИКА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
Снежана С. Башчаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 31-48
3.
ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ НА ПРИМЕРУ БАСНЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Мирјана Чутовић, Мирјана Стакић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 49-58
4.
ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА ГРАМАТИКЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Милица Петрић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 59-66
5.
ДОМЕТИ ЕМПИРИЈСКИХ ИСТРАЖИВАЊА УПОТРЕБЕ ФИЛМА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Милена Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 67-82
6.
УЛОГА ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ КВАДРА И КОЦКЕ НА РАЗВОЈ МАТЕМАТИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА
Алија Мандак, Златка Павличић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 85-99
7.
УСЛОВНИ ЕКСТРЕМУМИ
Сеад Мандак
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 101-114
8.
МОГУЋНОСТ ПРЕЛАСК А НА ИНТЕРАКТИВНУ ТАБЛУ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УЗ ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ ИКТ-а
Синиша Г. Минић, Мирко Б. Чакаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 115-130
9.
СМИСАО УПОТРЕБЕ POWER POINT У ИНТЕРАКТИВНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Мирјана Воркапић, Синиша Г. Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 131-144
10.
РАБОТА С УЧЕБНИКОМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Римма Леонидовна Рождественская
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 145-152
11.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Полина Васильевна Яковлева, Людмила Николаевна Есина
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 153-159
12.
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ И ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 163-174
13.
ИНФОРМАТИКА У ПРОГРАМИРАНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Мирјана Кокерић, Драган Крецуљ, Радојица Вешовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 175-183
14.
ИНТЕРКУЛТУРАЛНА НАСТАВА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Слађана Видосављевић, Милена Видосављевић, Јелена Круљ Драшковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 185-201
15.
ЗНАЧАЈ МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ ЗА РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ
Ваит Ибро
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 205-212
16.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Живорад Миленович, Наталья Васильевна Попиль
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 213-222
17.
МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ ИНТЕПРЕТАЦИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА СА ХРИШЋАНСКОМ ТЕМАТИКОМ У ЧИТАНКАМА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Бошко Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 223-236
18.
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ У НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Наталија Здравковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 237-247
19.
НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА И ПЕРЦЕПТИВНЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА РАЗЛИЧИТОГ ПОЛА
Дејан Радивојевић, Емилија Марковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 249-261
20.
ПОТРЕБА И ЗНАЧАЈ ОБУКЕ МЕНТОРА – УЧИТЕЉА У ЦИЉУ УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Батица Николић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 263-271
21.
ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ СЛAВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Данило Ж. Маркович
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 275-281
22.
DRUŠTVO ZNANJA
Miljan Miljković, Ana Sitarica
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 283-293
23.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ
Невенка Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 295-313
24.
ФУНКЦИОНАЛНА ДИЈАГНОСТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Радомир Арсић, Бојана Вуковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 315-327
25.
УЧЕСТАЛОСТ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ
Бојана Вуксановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 329-349
26.
ПРАВА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Александра Јанковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 351-356
27.
ПОЛЕМИКА: СЛОВИЋ, СРЂАН (2014). КОСОВО И МЕТОХИЈА – ПОСЛЕДЊА ЕТАПА РАСПАДА СФРЈ. ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ ИЗ ПРИШТИНЕ – ЛЕПОСАВИЋ.
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 359-362
28.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: ТИОДОР РОСИЋ (2015). ИМАНЕНТНО – КРИТИЧКЕ И МЕТОДИЧКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ. ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ.
Снежана Перишић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 363-365
29.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: СРЕЋКО ЋУКОВИЋ (2016). ШКОЛСТВО И ПРОСВЕТА У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ. ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ.
Нина Атлагић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 10/16, стр. 367-369

 

Зборник радова бр. 10/2016