Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/2012
1.
СТАВОВИ НАСТАВНИКА О ВЛАСТИТОЈ ПРОФЕСИЈИ
Александар Милојевић, Емилија Марковић, Славко Милојковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 13-30
2.
САВРЕМЕНЕ РЕФЛЕКСИЈЕ КОСОВСКОГ МИТА
Јован Базић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 31-49
3.
РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА У ПРИЗРЕНУ И ОКОЛИНИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РАЗВОЈ СПЕЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Радомир Арсић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 51-73
4.
ДЕЧИЈА ИГРА КАО РУКОВОДЕЋА АКТИВНОСТ У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ
Весна Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 75-88
5.
МОТИВАЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА РАД У ИНКЛУЗИВНОЈ НАСТАВИ
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 89-101
6.
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ У ФУНКЦИЈИ КОНЦЕПЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
Јелена Круљ Драшковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 103-110
7.
УТИЦАЈ СОЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА НА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА И ОБРАЗОВНЕ АСПИРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА
Благица Перовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 111-129
8.
УПОЗНАВАЊА ДЕЦЕ С УМЕТНИЧКОМ КЊИЖЕВНОШЋУ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 133-137
9.
ПРОБЛЕМАТИКА ПСИХОЛОШКИХ ПРЕПРЕКА КОД ОДРАСЛИХ У ПРОЦЕСУ ОБУЧАВАЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Раиса Цветковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 139-151
10.
УПОТРЕБА МЕДИЈА У ПЛАНИРАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Милена Недељковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 153-160
11.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА
Алија Мандак, Златка Павличић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 163-179
12.
ЗНАЧАЈ И УЛОГА ПОЧЕТНОГ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА НА МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА
Ваит Д. Ибро
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 181-187
13.
ДОКАЗ ТЕОРЕМЕ GERAGHTY-ТИПА СА ЈЕДИНОМ ПРЕТПОСТАВКОМ О НЕПРАЗНОЈ УНУТРАШЊОСТИ КОНУСА
Љиљана Р. Пауновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 189-194
14.
ГЕОМЕТИЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Зорица Веселиновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 195-205
15.
ПРИМЕНА ДОПУНСКИХ ВЕЖБИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА АКТИВНОСТИ НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Невенка Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 209-217
16.
ТЕКСТУАЛНИ ИЗВОРИ ЗНАЊА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
Слађана Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 219-228
17.
ДИДАКТИЧКА СХВАТАЊА O ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 229-240
18.
ТРАДИЦИОНАЛНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
Биљана М. Павловић, Далиборка Ђерковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 241-255
19.
МОДЕЛ ИНОВАТИВНЕ ВЈЕЖБЕ – ПРИМЈЕР ОБРАДЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА
Озренка Бјелобрк Бабић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 257-264
20.
ОД АНТИЧКО-ГРЧКЕ И РИМСКЕ ДО ДИДАКТИЧКЕ МИСЛИ У 21. ВЕКУ. ПРИКАЗ КЊИГЕ: РАЈЧЕВИЋ, П. (2012). ДИДАКТИЧКА ХРЕСТОМАТИЈА. НОВИ САД: БУДУЋНОСТ.
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 267-269
21.
Јован Базић: ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА: ПРИЛОЗИ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ ОБРАЗОВАЊА, Институт за политичке студије, Учитељски факултет, Београд – Лепосавић, 2012.
Катарина Лукић Сувачки
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 6/12, стр. 271-274

 

Зборник радова бр. 6/2012