Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/2009
1.
УМЕСТО УВОДА: Босиљка Ђорђевић, Јован Ђорђевић, САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ ДРУШТВЕНО-МОРАЛНОГ ВАСПИТАЊА. Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад 2007.
Радивоје Кулић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 11-12
2.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ КАО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО
Јован Базић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 13-26
3.
ДИЛЕМЕ ОКО МОДЕЛА А И “АНАЛИЗЕ“ ЕМИЛА КАМЕНОВА
Исидор Граорац
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 27-34
4.
ИНОВИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ У ДУХУ БОЛОЊСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Душан Богичевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 35-45
5.
КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА У НАШОЈ ЗЕМЉИ И ПОЈЕДИНИМ СТРАНИМ ЗЕМЉАМА
Весна Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 46-54
6.
ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ
Емилија Марковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 55-61
7.
ПРОМЕНЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 62-76
8.
УТИЦАЈ МЕТОДОЛОШКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАСТАВНИКА НА УНАПРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ
Јелена Максимовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 77-87
9.
УПОРЕДНА АНАЛИЗА УЛОГЕ НАСТАВНИКА У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ И ИНКЛУЗИВНОЈ ШКОЛИ
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 88-99
10.
ЗНАЧАЈ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ ИСТРАЖИВАЊА У ПЕДАГОШКОМ КОМПЛЕКСУ
Јелена Круљ - Драшковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 100-107
11.
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ДРАМАТИЧНОГ ДИЈАЛОГА СА ИСТИНОМ И БИБЛИЈСКИМ СИМБОЛИМА У ЛИРИЦИ ПЕЈЕ ЈАВОРОВА
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 108-118
12.
ГЕНЕЗА И КАРТЕКТЕР ХУМОРА У ДОЖИВЉАЈИМА НИКОЛЕТИНЕ БУРСАЋА БРАНКА ЋОПИЋА
Снежана С. Башчаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 119-127
13.
ЗНАЧАЈ БАЈКЕ У ЖИВОТУ ДЕТЕТА
Милена Недељковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 128-133
14.
ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМОВА ''СТИЛИСТИЧКИ ЕФЕКАТ'' И ''СТИЛИСТИЧКА ФУНКЦИЈА''
Раиса Цветковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 134-141
15.
ЈЕДНА КОНСТРУКЦИЈА ПОЉА РАЦИОНАЛНИХ БРОЈЕВА
Алија Мандак
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 142-147
16.
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЗАНИМЉИВЕ МАТЕМАТИКЕ
Ваит Д. Ибро
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 148-154
17.
„CLAROLINE LMS“ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ ЗАСНОВАНИМ НА PHP-У И MYSQL-У
Синиша Г. Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 155-165
18.
ПРИБЛИЖНО РЕШАВАЊЕ ЈЕДНАЧИНА ПОМОЋУ РАЧУНАРА
Љиљана Пауновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 166-172
19.
НАЈЧЕШЋИ ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ДЕЦЕ
Радомир Арсић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 173-185
20.
РАЗВОЈ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КРОЗ ВЕКОВЕ
Невенка Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 186-192
21.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И OБРАЗОВАЊУ
Слађана Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 193-198
22.
ОБИЧАЈИ И ОБИЧАЈНЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У НАСТАВИМУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Биљана Павловић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 199-215
23.
АНАЛИЗА ДЕЛА (ОБЛИКА) ПЕТРА ИЛИЧА ЧАЈАКОВСКОГ. Годишње доба - Октобар
Божана Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 216-227
24.
СТАВОВИ СУДЕНАТА О ГЛОБАЛИЗАЦИЈИ
Радојица Вешовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 228-238
25.
СИРОМАШТВО И ПРОСЈАЧЕЊЕ У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ТРАНЗИЦИЈИ: ПРИМЕР КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ
Марија Гаљак
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 239-247
26.
Симо Нешковић: СИСТЕМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА МАРИЈЕ МОНТЕСОРИ (ПОЛАЗИШТЕ И ПОТВРДА). Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2007.
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 248-250
27.
Божовић Маринко: ГОВОРИ СРЕДЊЕГ ИБРА. Институт за проучавање културе Срба на Косову и Метохији, Приштина-Лепосавић 2008.
Бошко Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 3/09, стр. 251-254

 

Зборник радова бр. 3/2009