АДРЕСА:

  • Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
  • Немањина б.б., 38218 Лепосавић
  • e-mail: zbornikradova.ufp@pr.ac.rs;
  • тел/факс: +381 2884164