Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/2017
1.
ИРОНИЈА И КЊИЖЕВНОСТ – ЈЕДНО СЕЋАЊЕ И ЈЕДНО ПОНОВЉЕНО ЧИТАЊЕ ЕРИГОНА, ЈОРДАНА ПЛЕВНЕША
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 13-17
2.
ДУХОВНИ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ЈУТАРЊОЈ СВЕТОСАВСКОЈ МОЛИТВИ МИРКА МАГАРАШЕВИЋА
Снежана С. Башчаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 19-29
3.
УСВАЈАЊЕ ЗНАЧЕЊА РЕЧИ У ПОЧЕТНИМ ФАЗАМА УСВАЈАЊА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Мирјана Стакић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 31-41
4.
РЕШИВОСТ ГРУПА И АЛГЕБАРСКИХ ЈЕДНАЧИНА
Алија Мандак
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 43-48
5.
TAБЛET TEХНOЛOГИJE У OБРAЗOВAЊУ
Синиша Г. Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 49-57
6.
ТЕОРЕМЕ О ФИКСНОЈ ТАЧКИ У КОНУСНОМ МЕТРИЧКОМ ПРОСТОРУ ПРИМЕНОМ c – ДИСТАНЦЕ
Љиљана Пауновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 59-68
7.
О ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ У ПЕДАГОГИЈИ
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 71-83
8.
ТОЛЕРАНЦИЈА КАО ПРЕДУСЛОВ ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ САРАДЊЕ И САВРЕМЕНОГ ОБРАЗОВАЊА
Јелена Круљ Драшковић, Емилија Марковић, Слађана Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 85-93
9.
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И УЧИТЕЉЕ У СРБИЈИ И БУГАРСКОЈ
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 95-105
10.
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Весна Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 107-118
11.
ПОВЕЗАНОСТ ИРАЦИОНАЛНИХ УВЕРЕЊА И САМОЕФИКАСНОСТИ СТУДЕНАТА И ВЕЗА СА НЕКИМ СОЦИОДЕМОГРАФСКИМ ВАРИЈАБЛАМА
Наташа Младеновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 119-131
12.
МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАТАК КАО ОСНОВНИ САДРЖАЈ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
Ваит Ибро, Зорица Гајтановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 135-143
13.
УЛОГА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У РАЗВОЈУ ГРАДСКЕ АРХИТЕКТУРЕ
Невенка Зрнзевић, Јована Зрнзевић, Вуко Лакушић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 145-161
14.
ТЕОРИЈСКО И ЖАНРОВСКО РАЗМАТРАЊЕ БАСНЕ
Мирјана Чутовић, Бошко Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 163-174
15.
ДЈЕТИЊСТВО И ПОЕЗИЈА ГРИГОРА ВИТЕЗА И НАИВНА ПЕСМА МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА – МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ
Снежана Перишић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 175-188
16.
ФАУНА СТОНОГА (MYRIAPODA) ОКОЛИНЕ ЛЕПОСАВИЋА (СРБИЈА)
Слободанка Љ. Секулић, Небојша В. Живић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 11/17, стр. 191-199

 

Зборник радова бр. 11/2017