Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић Универзитета у Приштини – Косовској Митровици је научни часопис који је основан 2005. Часопис објављује оригиналне научноистраживачке и прегледне радове који се тематски везују за област васпитања, образовања и наставног процеса, обухватајући све нивое ‒ од предшколског узраста до целоживотног образовања. Уврштен је 2019. на Листу научних часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја као часопис националног значаја. Закључно са 2020. наш часопис је излазио једанпут годишње, а од 2021. часопис објављује радове двапут годишње. Оба броја садрже и радове написане на енглеском и руском језику. Рокови за достављање рукописа су 15. април (за први број) и 15. октобар (за други број).

Часопис је закључно са бројем 18 (2022) излазио под називом Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, а од 19. броја (2023) наставља да излази под новим називом Образовање и васпитање.

 

УПУТСТВО АУТОРИМА

АДРЕСА:

  • Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
  • Немањина б.б., 38218 Лепосавић
  • e-mail: zbornikradova.ufp@pr.ac.rs;