О Зборнику

У Зборнику радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић објављују се радови који се баве актуелним темама у различитим научним областима које изражавају карактер студија овог факултета. Аутори радова су углавном наставници, сарадници и студенти Учитељског факултета, али је Зборник отворен и за ауторе из других средина који се баве сличном тематиком.

Зборник Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић излази редовно једном у току школске године. Уредништво Зборника настоји да се његов квалитет све више повећава, како по озбиљности и актуелности радова који се у њему објављују, тако и по урећивачким стандардима. Резултат тога је и што се Зборник Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић од прошлог броја налази на листи домаћих научних часописа из области друштвених и хуманистичких наука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (М52). Уједно, овај Зборник изазива све веће интересовање у академској заједници, особито код оних који се баве изучавањем образовања или се образују за наставничка занимања.

Рок за доставу радова је 31.05. за текућу годину.

УПУТСТВО АУТОРИМА

АДРЕСА:

  • Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
  • Немањина б.б., 38218 Лепосавић
  • e-mail: zbornikradova.ufp@pr.ac.rs;