О Часопису

У Зборнику радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић објављују се радови који се баве актуелним темама у различитим научним областима које изражавају карактер студија овог факултета. Аутори радова су углавном наставници, сарадници и студенти Учитељског факултета, али је Зборник отворен и за ауторе из других средина који се баве сличном тематиком.

Зборник Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић излази редовно два пута у току године. Уредништво Зборника настоји да се његов квалитет све више повећава, како по озбиљности и актуелности радова који се у њему објављују, тако и по урећивачким стандардима. Резултат тога је и што се Зборник Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић од прошлог броја налази на листи домаћих научних часописа из области друштвених и хуманистичких наука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (М52). Уједно, овај Зборник изазива све веће интересовање у академској заједници, особито код оних који се баве изучавањем образовања или се образују за наставничка занимања.

Рок за доставу радова је 31.05. за текућу годину.

УПУТСТВО АУТОРИМА 2022 (ново)

УПУТСТВО АУТОРИМА

АДРЕСА:

  • Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
  • Немањина б.б., 38218 Лепосавић
  • e-mail: zbornikradova.ufp@pr.ac.rs;