Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/2014
1.
ДИДАКТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И УЧЕЊЕ
Јелена Круљ Драшковић, Слађана Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 13-26
2.
ФУНКЦИЈЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА
Весна Љ. Минић, Татјана Компировић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 27-40
3.
СПЕЦИФИЧНОСТИ НАСТАВНОГ РАДА УЧИТЕЉА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 41-55
4.
КОРИШЋЕЊЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЛИКА РАДА У ШКОЛАМА ЗА ДЕЦУ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
Радомир Арсић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 57-72
5.
ЉУДСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Бојана Базић, Мирјана Симић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 73-83
6.
УЧЕЊЕ О ХОЛОКАУСТУ КАО ФАКТОР НЕГОВАЊА КУЛТУРЕ СЕЋАЊА И ОЧУВАЊА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 85-100
7.
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП РОМАНУ „ХАЈДУЦИ“ БРАНИСЛАВА НУШИЋА
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 103-109
8.
КОНСТИТУТИВНИ ЕЛЕМЕНТ АНДРИЋЕВОГ ТЕКСТА
Снежана Башчаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 111-122
9.
ПОЕТСКИ ЈЕЗИК КАО ОДЛИКА СТИЛА КЊИЖЕВНЕ ПРОЗЕ
Мирјана Стакић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 123-137
10.
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА АПАРАТУРА КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА У ЧИТАНКАМА ЗА МЛАЂE РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Бошко Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 139-150
11.
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РОМАНА „БЕЛА ГРИВА“ РЕНЕ ГИЈА У МЛАЂИМ РЕЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Снежана Перишић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 151-158
12.
НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ И МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА НА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У СРБИЈИ
Раиса Цветковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 159-164
13.
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
Алија Мандак, Златка Павличић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 167-176
14.
КОНВЕРГЕНЦИЈА ИТЕРАЦИЈА СА ГРЕШКОМ ЗА УНИФОРМНА КВАЗИ - LIPSHICOVA ПРЕСЛИКАВАЊА У КОНУСНИМ МЕТРИЧКИМ ПРОСТОРИМА
Љиљана Пауновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 177-184
15.
РАЗВИЈАЊЕ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Ваит Д. Ибро, Зорица Гајтановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 185-198
16.
WEB 3.0 АПЛИКАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ
Синиша Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 199-206
17.
КОНЦЕПТ УЧЕЊА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ
Драгана Чакаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 207-214
18.
ЗАСТУПЉЕНОСТ И АНАЛИЗА МУЗИЧКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Биљана Павловић, Миљан Миљковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 217-230
19.
ПРИМЈЕР ОБРАДЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МУЗИКЕ ПРИМЈЕНОМ POWER POINT-A
Озренка Бјелобрк Бабић, Бранислава Амиџић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 231-241
20.
ПРИМЕНА ДЕЧЈИХ КОЛА И ЕЛЕМЕНАТА ПЛЕСА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Невенка Зрнзевић, Вуко Лакушић, Јована Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 243-257
21.
УТИЦАЈ ДВА РАЗЛИЧИТА КИНЕЗИОЛОШКА ТРЕТМАНА НА РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Владан Пелемиш, Момчило Пелемиш, Небојша Митровић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 259-268
22.
ОДНОС УЧИТЕЉА ПРЕМА ПОТЕШКОЋАМА У УСВАЈАЊУ САДРЖАЈА ИЗ ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕ
Дејан Радивојевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 269-282
23.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: САИТ КАЧАПОР: ТЕМЕ ИЗ ПЕДАГОГИЈЕ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, 2013.
Слађана Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 285-288
24.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: БРАНКО П: ВУЈОВИЋ ДВА ВЕКА ШКОЛЕ У ВРАЧЕВУ 1805-2005, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋ, ОШ „СТАНА БАЧАНИН“ ЛЕШАК, БИБЛИОТЕКА „СВЕТИ САВА“ ЛЕПОСАВИЋ, ЛЕПОСАВИЋ, 2012.
Батица Николић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 8/14, стр. 289-293

 

Зборник радова бр. 8/2014