Зборник радова Учитељскоф факултета у призрену - Лепосавић, бр. 18/2022
1.
СТРУКТУРА ЧАСОВА У ОНЛАЈН НАСТАВНОМ ОКРУЖЕЊУ
Александар М. Новаковић, Јелена С. Османовић Зајић, Јелена Ж. Максимовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 11-27
2.
УТИЦАЈ КОВИД ПАНДЕМИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ ПИРЛС 2021 У ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Бранислав М. Ранђеловић, Елизабета М. Каралић, Данијела П. Ђукић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 29-37
3.
КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ УТИЧУ НА АКАДЕМСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ТОКОМ КОВИД-19 ПАНДЕМИЈЕ
Душан Ј. Симјановић, Бранислав М. Ранђеловић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 39-48
4.
СТАВОВИ ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА О Е-УЧЕЊУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ПРИШТИНИ
Јелица Ж. Божовић, Еуген Ш. Љајко
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 49-55
5.
ПРИМЕНА ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА У ПРЕДИКЦИЈИ РАЗВОЈА ПАНДЕМИЈЕ И АНАЛИЗА ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ
Мејрима Ш. Љајко, Владица С. Стојановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 57-68
6.
АЛАТИ ЗА ОНЛАЈН УЧЕЊЕ КАО СРЕДСТВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ
Ана С. Параушић, Марија Г. Стојановић, Бранислава Б. Поповић Ћитић, Марина М. Ковачевић Лепојевић, Лидија С. Буквић Бранковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 69-86
7.
ОРГАНИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ ОНЛАЈН НАСТАВЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ ЗА НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Загорка Т. Марков
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 87-97
8.
СТАВОВИ НАСТАВНИКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ MATEMATIKE НА ДАЉИНУ И ЊИХОВЕ НАВИКЕ О УПОТРЕБИ РAЗЛИЧИТИХ ДИГИТАЛНИХ РЕСУРСА У НАСТАВИ
Александар З. Миленковић, Сузана М. Алексић, Аница Р. Саковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 99-11
9.
СПРЕМНОСТ УЧИТЕЉА ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ МАТЕМАТИКЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Сања М. Маричић, Ненад С. Милинковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 113-128
10.
ИНФОРМАЦИОНО- КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА НА ДАЉИНУ: ПЕДАГОШКО - ПСИХОЛОШКИ МОНИТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Раиса Ј. Цветковић, Јелена Р. Круљ, Емилија И. Марковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 129-139
11.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Ивана Д. Ристић, Радомир Б. Арсић, Невенка П. Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 18/22, стр. 141-152

 

Зборник радова број 18/22