Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/2018
1.
ДОМИНАЦИЈА МОДЕРНОГ У УМЕНИЧКОЈ СЛИЦИ ГРАДСКОГ ЖИВОТА СРПСКЕ ПРОЗЕ 19. ВЕКА
Јасмина Јовић, Александра Јанковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 13-25
2.
ПРОСТИ, САВРШЕНИ И ПРИЈАТЕЉСКИ БРОЈЕВИ
Ваит Ибро, Еуген Љајко
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 29-39
3.
УЧЕЊЕ И ДИДАКТИЧКИ ЗНАЧАЈ УЧЕЊА УЧЕЊА
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 43-59
4.
МЕДИЈИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Бране Микановић, Милена Стојановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 61-77
5.
ШКОЛСТВО И ПРОСВЕТА У СРБИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
Ивана Ђорђевић, Драган Лукић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 79-90
6.
ПРOБЛEMИ РEAЛИЗAЦИJE НAСTAВНИХ СAДРЖAJA У ФИЗИЧКOM ВAСПИTAЊУ
Невенка Зрнзевић, Вуко Лакушић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 93-110
7.
SMARTМUSIC КАО ИНТЕРАКТИВНО НАСТАВНО СРЕДСТВО У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ
Саша Павловић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 111-126
8.
THE PROJECT BASED LEARNING: CONNECTING THE FOREIGN LANGUAGE TEACHINGAND ENVIRONMENTAL EDUCATION
Milena Vidosavljević, Slađana Vidosavljević
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 129-140
9.
ЕСТЕТСКА ВРЕДНОСТ УЏБЕНИКА ШКОЛА ЗА КЛАВИР ДАНИЦЕ КРСТИЋ: МИШЉЕЊА КЛАВИРСКИХ ПОЛАЗНИКА СРЕДЊИХ МУЗИЧКХ ШКОЛА
Петар Илић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 143-153
10.
ПОВЕЗАНОСТ РОДИТЕЉСКОГ ПОНАШАЊА И ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ ДЕТЕТА – МЕТААНАЛИЗА
Миљана Павићевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 155-171
11.
COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY WITH CHILDREN
Nataša Mladenović
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 173-187
12.
ПОВЕЗАНОСТ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ИЗАБРАНИХ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СА БРЗИНОМ ШУТА У ГОЛБАЛУ: ПИЛОТ СТУДИЈА
Никола Утвић, Раденко Арсенијевић, Љубиша Лилић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 189-199
13.
ВИДОСАВЉЕВИЋ. СЛАЂАНА (2014). ЕКОЛОШКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА. ЛЕПОСАВИЋ: УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ-ЛЕПОСАВИЋУ
Ивана Симијоновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 12/18, стр. 203-206

 

Зборник радова бр. 12/2018