Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/2015
1.
ПОВЕЗАНОСТ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СОЦИЈАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ И НЕКИХ ЗНАЧАЈНИХ ФАКТОРА СА СПРЕМНОШЋУ ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ
Александар Милојевић, Емилија Марковић, Радојица Вешовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 13-25
2.
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА У НАСТАВИ ГЛУВЕ ДЕЦЕ
Радомир Арсић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 27-35
3.
ПОТРЕБА, ЗНАЧАЈ И САДРЖАЈИ МОРАЛНОГ ВАСПИТАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Весна Љ. Минић, Марија М. Јовановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 37-50
4.
МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА РАД И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ УСПЕХ
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 51-63
5.
МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ ДИДАКТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА У НАС – ДРУГА ПОЛОВИНА XX ВЕКА
Јелена Круљ Драшковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 65-72
6.
THE TEACHING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 73-81
7.
ВЕРСКА НАСТАВА У СРБИЈИ ОД 2001. ДО 2015. ГОДИНЕ
Бошко Миловановић, Мирјана Стакић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 83-92
8.
ХЛАДНОРАТОВСКИ И ПОСЛЕХЛАДНОРАТОВСКИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ У ЕВРОПИ
Срђан Словић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 93-101
9.
РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ФОРМАЛНОГ, НЕФОРМАЛНОГ И ИНФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Миљана Павићевић, Данијела Петровић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 103-113
10.
ЛИК ЛУТКЕ КАО ВАСПИТНО – ДИДАКТИЧНО СРЕДСТВО У СТВАРАЛАШТВУ ЈАНЕ ЈАЗОВЕ
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 117-122
11.
АНДРИЋЕВА ПОЕТИЧКА НАЧЕЛА
Снежана Башчаревић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 123-135
12.
ДИЈАХРОНА И СИНХРОНА ПЕРСПЕКТИВА У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
Мирјана Стакић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 137-141
13.
ХЕРМЕНЕУТИКА И ПОЕЗИЈА
Слађана В. Алексић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 143-152
14.
ЈЕЗИК И КУЛТУРА
Миљан Миљковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 153-164
15.
УЛОГА ИГРЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Милена Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 165-176
16.
ADVERB OR ADVERBIAL PHRASES – STRUCTURE, MEANING, FUNCTION
Драгана Спасић, Јелена Бабић Антић, Милица Спасић Стојковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 177-191
17.
ТЕЖИНСКА ПРОЈЕКТИВНА РАВАН РЕДА 16 И ТОТАЛНО СИМЕТРИЧНА (2, 16 – 1)-МУЛТИКВАЗИГРУПА
Алија Мандак
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 195-201
18.
ИНФОРМАТИКА У ПРОГРАМИРАНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Синиша Г. Минић, Мирјана Воркапић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 203-215
19.
ЈЕДНО ИСТРАЖИВАЊЕ О СТУДЕНТСКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА ФОРМУЛЕ СА ЛОГИЧКОМ ИМПЛИКАЦИЈОМ И ЊЕНОМ КОНТРАПОЗИЦИЈОМ
Даниел А. Романо
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 217-224
20.
РАВНО СТОПАЛО – НАЈЧЕШЋИ ДЕФОРМИТЕТ КОД УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Невенка Зрнзевић, Јована Зрнзевић, Вуко Лакушић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 227-235
21.
СТАЊЕ УХРАЊЕНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Драгана Васиљевић, Тихана Вукичевић, Маја Стоисављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 237-245
22.
КОМПАРАЦИЈА САДРЖАЈА ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ПРОГРАМИМА ЦРНЕ ГОРЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Маријана Вујовић, Слађана Видосављевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 247-262
23.
АНАЛИЗА УЏБЕНИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕМА СТАНДАРДИМА Д-ГРУПЕ
Зорица Гајтановић, Ваит Д. Ибро
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 263-288
24.
СПЕЦИФИЧНОСТИ И ЗНАЧАЈ МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Биљана Павловић, Драгана Цицовић Сарајлић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 289-302
25.
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОРТФОЛИЈА У ПРАКТИЧНОМ И ПЕДАГОШКОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ НАСТАВНИКА
Снежана Перишић, Јована Томић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 303-314
26.
РАЗМЕНОМ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА УЧИТЕЉА ДО ИНОВАТИВНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ
Батица Николић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 315-319
27.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: ДР НЕБОЈШA МАЦАНОВИЋ: ПЕДАГОШКЕ АКТУЕЛНОСТИ, УДРЖЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ЕВРОПСКИ ДЕФЕНДОЛОГИЈА ЦЕНТАР, БАЊА ЛУКА, 2015.
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 9/15, стр. 323-326

 

Зборник радова бр. 9/2015