Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр.17/2022
1.
О ПЕСМИ ЗА ДЕЦУ
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 15-20
2.
ЧИТАНКЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ У ИСТОРИЈСКОМ КОНТЕКСТУ (19. И 20. ВЕК)
Бошко Љ. Миловановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 21-29
3.
ИСТОРИЈСКИ, ЛЕГЕНДАРНИ И МИТСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ЕПСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА О КОСОВСКОМ БОЈУ
Биљана С. Солеша
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 31-44
4.
ДЕЛО ЧЕХОВА ПРЕЛОМЉЕНО КРОЗ ПРИЗМУ УМЕТНИЧКОГ СВЕТА
Раиса Ј. Цветковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 45-56
5.
REPRESENTATIVENESS AND THE ROLE OF INTERCULTURAL CONTENTS IN TEACHING OF INTERCULTURAL ENVIROMENTS WITH REFERENCE TO PHYSICAL CULTURE: TEACHERS ATTITUDES
Jelena R. Krulj, Emilija I. Marković, Sladjana T. Vidosavljević
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 59-70
6.
ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Наталья А. Пронина
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 71-78
7.
СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Лаура Ш. Калмар
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 79-89
8.
ИНТЕРАКЦИЈА – ФАКТОР КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ НАСТАВЕ
Јасмина М. Арсенијевић, Ала К. Белоусова, Ангела Ј. Месарош Живков
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 91-105
9.
СЕНЗОРНА МОДУЛАЦИЈА КОД ДЕЦЕ ИЗЛОЖЕНЕ КОНТИНУИРАНОМ ТРАУМАТСКОМ СТРЕСУ
Милица М. Миловић, Бојана Б. Арсић, Ања М. Гајић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 107-117
10.
PHYSICAL-GEOGRAPHICAL CONTENTS IN SCIENCE AND SOCIAL STUDIES TEACHING − FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS IN SERBIA
Jelena S. Lukić
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 121-134
11.
СОЦИОДЕМОГРАФСKИ ПРЕДИKТОРИ СТАВОВА ПРЕМА ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У ИНТЕЛЕKТУАЛНОМ РАЗВОЈУ
Тамара С. Лазовић, Ана М. Лукић, Јелена Б. Видојевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 135-145
12.
СТАВОВИ ВАСПИТАЧА ПРЕМА ПРИМЕНИ МОДЕРНИХ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ СА ПРЕДШКОЛСКОМ ДЕЦОМ
Ана Р. Славковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 147-163
13.
TEACHERS' ATTITUDES ABOUT THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Milena M. Vidosavljević
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 167-179
14.
ПРИКАЗ КЊИГЕ - НАУЧНА МОНОГРАФИЈА: МЕДИЈИ У СПОРТУ, СПОРТ У МЕДИЈИМА. ЈОКИЋ, М. (2019). ГРАФОПРИНТ, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Предраг В. Јеленковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 17/22, стр. 183-188

 

Зборник радова број 17/22