Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/2013
1.
ПРОСВЕТИТЕЉСКА МИСИЈА СВЕТЕ БРАЋЕ КИРИЛА И МЕТОДИЈА
Петар Рајчевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 13-27
2.
МИКРО ИСТРАЖИВАЊА УЧИТЕЉА УШКОЛИ
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 29-42
3.
ОД „СТАРЕШКОЛЕ“ ДО „ШКОЛЕ ПО МЕРИ ДЕТЕТА“
Радомир Арсић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 43-57
4.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА И ЊИХОВ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА У ДЈЕЧИЈИМ ВРТИЋИМА
Перо Спасојевић, Мирјана Јефтовић, Марица Цвјетковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 59-72
5.
СТАВОВИ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА О ОПШТЕМ ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Весна Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 73-90
6.
ЗНАЧАЈ КВАЛИТЕТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ЗА УСПЕШНОСТ НАСТАВЕ
Јелена Круљ Драшковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 91-98
7.
СОЦИЈАЛНА ЗРЕЛОСТ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ОСНОВНО ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Александар Милојевић, Емилија Марковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 99-110
8.
СИМБОЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА У БИБЛИЈИ И ПРИМЕНА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
Бранко С. Ристић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 113-119
9.
ЗНАЧАЈ РАНЕ ДЕТЕКЦИЈE ГОВОРНИХ ГРЕШАКА И ГОВОРНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Мирјана Стакић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 121-132
10.
УПОТРЕБА ЦРТАНИХ ФИЛМОВА, ПЕСАМА И ПОКРЕТА КАО СТИМУЛУСА ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПИСАЊУ У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Снежана Зечевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 133-145
11.
КОМУНИКАЦИЈА НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА КАО ЈЕДНА ОД КЉУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА СТУДЕНАТА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Раиса Цветковић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 147-152
12.
SOME IDIOMATIC STRUCTURES IN ENGLISH
Драгана Спасић, Јелена Бабић Антић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 153-169
13.
ФРОБЕНИУСОВА ГРУПА РЕДА 24 И ПРОЈЕКТИВНА РАВАН РЕДА 11
Алија Мандак
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 173-178
14.
ИКТ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Ваит Д. Ибро, Зорица Гајтановић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 179-191
15.
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ИКТ) У НАСТАВИ – ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА
Синиша Минић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 193-200
16.
ТЕОРЕМА О ФИКСНОЈ ТАЧКИ ЗА Т-KANNAN КОНТРАКТИВНА ПРЕСЛИКАВАЊА У КОНУСНОМ МЕТРИЧКОМ ПРОСТОРУ
Љиљана Р. Пауновић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 201-208
17.
МОТОРИЧКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Невенка Зрнзевић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 211-232
18.
ЗНАЧАЈ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Слађана Видосављевић, Биљана Павловић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 233-243
19.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: ЉИЉАНА ЈЕРКОВИЋ: ИНТЕРАКТИВНО УСАВРШАВАЊЕ САВЈЕТОДАВНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊАЛУКА, 2013.
Живорад Миленовић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 247-250
20.
ПРИКАЗ КЊИГЕ: ГОРДАНА ТИМОТИЈЕВИЋ: СЕДМО КРАЉЕВСТВО, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, БЕОГРАД, 2009.
Снежана Перишић
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, бр. 7/13, стр. 251-252

 

Зборник радова бр. 7/2013