Образовање и васпитање, годиште XVIII, број 19

Часопис је закључно са бројем 18 (2022) излазио под називом Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, а од 19. броја (2023) наставља да излази под новим називом Образовање и васпитање.