Бројеви у 2021. години

У току 2021. године из штампе су изашла две књиге Зборника радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић (број 15/2021 и број 16/2021).

Ово ће бити преокрет  у досадашњој пракси, када је годишње излазио по један број нашег Зборника.

Уредништво Зборника