RAD SRPSKIH ŠKOLA U PEĆI I OKOLINI OD NASTANKA DO 1907. GODINE

Simić Mirjana M.
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija
e-adresamirjana.simic@pr.ac.rs

 

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ObrVas2319101S
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2023.

Sažetak

Pedagoški život na Kosovu i Metohiji odvijao se pod specifičnim i nesređenim političkim, ekonomskim i kulturnim uslovima. Međutim, polazeći od stanovišta da je školstvo na Kosovu i Metohiji bilo uslovljeno velikom nasleđenom kulturno-prosvetnom zaostalošću i nacionalnom mešovitošću stanovništva, napori prosvetne politike usmereni su kako na razvoj školske mreže, unapređenje prosvete, opismenjavanje, poboljšanje školske spreme, tako i na izvlačenje stanovništva iz vekovne kulturno-prosvetne zaostalosti. Polazeći od ovog stanovišta, osnovni zadatak i sadržaj rada posvećen je obradi problematike školstva i prosvete u Peći i okolini od nastanka do 1907, koji se uglavnom odnosio na ograničen broj srpskih škola i obrazovanje koje je po svom sadržaju bilo jednostrano usmereno. Akcenat je stavljen na podrobniju analizu nastavnog rada, pohađanja nastave, broja đaka, nastavnog kadra, uslova u kojima se obrazovni proces izvodio. Predmet istraživanja je da otvori mnoga životna pitanja, kako pitanja o razvoju školstva, tako i o razvoju ovog kraja koji je donekle zapostavljen. Jedan od predmeta istraživanja je i da otrgne od podmuklog i kobnog zaborava razvoj školstva kao izvorišta očuvanja i razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta jednog naroda, čuvara i promotera civilizacijskih dostignuća, univerzalnih i humanističkih vrednosti.

 

Ključne reči: školski sistem; vaspitno-obrazovni sistem; nastavni kadar; učenici; pohađanje nastave

 

Reference

Bojović, B. (1979). Metohija. Priština: Jedinstvo
Čanović, S. (1969). Školstvo i nastava u Srba na Kosovu u drugoj polovini 19. veka i odnosi i veze sa Srbijom. U: Zbornik Filozofskog fakulteta. (192-196). Priština: Filozofski fakultet
Đilas, J. (2000). Srpske škole na Kosovu i Metohiji od Nemanjića do 1912. godine. Priština: Institut za srpsku kulturu
Mikić, Đ. (1971). Izdržavanje ženske škole u Peći u 19. veku. Nastava i vaspitanje, broj(1). 101
Nedeljković, S. (1996). Prosvetna delatnost Srbije usmerena na otvaranju novih škola u kosovskom vilajetu od 1871. do 1908. godine. Univerzitetska misao, 3, 1-4, 43-44
Nedeljković, S. (1998). Otvaranje srpskih škola u Staroj Srbiji od 1903. do 1908. godine. Učitelj, 16, 76-77
Nedeljković, S. (2000). Položaj srpskih škola u Staroj Srbiji početkom 20. veka. Učitelj, 18, 70 (4), 86
Petrović, D. (2001). Varoš Peć. Leposavić: Dom kulture Sveti Sava
Spomenica sto godina škole Goraždevac 1898-1998. (2000): Goraždevac: Osnovna škola „Janko Jovićevićˮ
Tomić, J. (1999). Rat na Kosovu i Staroj Srbiji 1912. godine. Biblioteka Belet
Simić, M. (2021). Srpsko školstvo na Kosovu i Metohiji u periodu od 1878. do 1912. godine. Doktorski rad. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Univerziteta u Prištini – Kosovskoj Mitrovici.